Spring naar content

profesioneel online met
een website op maat

home1

Omgevingsfonds West Betuwe

Omgevingsfonds West Betuwe wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de windparken Deil en AVRI. Het omgevingsfonds verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang.

WS heeft in nauwe samenwerking met leden van het bestuur gezorgd voor een nieuwe frisse website. Doel van de site is om snel en eenvoudig informatie te ontsluiten over het omgevingsfonds. De vormgeving is met een extra bureau tot stand gekomen en biedt ondersteuning voor het doel van de website

website: www.omgevingsfondswestbetuwe.nl

Scroll naar boven